zDolny Ślązak Gimnazjalista

   Do etapu szkolnego konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista przystąpiło wielu uczniów naszej szkoły. Eliminacje miały miejsce w następujących dniach:

   - 20.10.2010 r. - blok matematyczno - fizyczny
   - 21.10.2010 r. - blok humanistyczny
   - 26.10.2010 r. - blok przyrodniczy

   Do drugiego etapu zakwalifikowali się:

   - W bloku matematyczno - fizycznym: Marzena Roznerska oraz Bartosz Szmyd, którzy pisali kolejny test 24.11.2010 r.
   - W bloku humanistycznym: Artur Bogacz, Jakub Kwiatek, Krzysztof Piwowarski, Patryk Prałat, Oskar Skoczylas, Aleksandra Sypniewicz oraz Bartosz Szmyd. Następny test pisali oni 18.11.2010r.
   - W bloku przyrodniczym: Artur Bogacz, Karol Bubel oraz Bartosz Szmyd, którzy swój test pisali 23.11.2010 r.

   Do etapu finałowego zakwalifikowali się:

   - W bloku matematyczno - fizycznym: Bartosz Szmyd, który wybrał matematykę jako przedmiot, na kolejny test 29.01.2011 r.
   - W bloku humanistycznym: Artur Bogacz, który wybrał język polski, pisał test 07.01.2011 r., oraz historię jako przedmiot docelowy, z którego pisał kolejny test 14.01.2011 r.
   - W bloku przyrodniczym: Artur Bogacz oraz Bartosz Szmyd. Obaj chłopcy wybrali chemię jako przedmiot docelowy. Pisali test 05.02.2011 r.

   Bartosz Szmyd jako jedyna osoba w naszej szkole zdobył zaszczytny tytuł laureata XI Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego i X Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego. Jest również zwolniony z matematyczno - przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego. Drzwi każdego liceum są teraz przed nim otwarte.
   Chciałabym także wspomnieć o Arturze Bogaczu, któremu niewiele zabrakło aby stać się laureatem. Wierzę, że on również nie będzie miał problemów z wyborem szkoły średniej.
   Na powyższych przykładach widzimy, że warto się poświęcić nauce, ponieważ daje ona wielką satysfakcję i otwiera przed ludźmi ogromne możliwości.

Alicja Czyżyk

oprac. Alicja Czyżyk