Wymagania edukacyjneWymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów
zawierają poniższe pliki:
CHEMIA

wymagania_chemia.docxFIZYKA

wymagania_fizyka.docxGEOGRAFIA

wymagania_geografia.docxHISTORIA

wymagania_historia.docxINFORMATYKA

wymagania_informatyka.docxJĘZYK ANGIELSKI

wymagania_jangielski.docxJĘZYK NIEMIECKI

wymagania_jniemiecki.docxJĘZYK POLSKI

wymagania_jpolski.docxMATEMATYKA

wymagania_matematyka.docxMUZYKA

wymagania_muzyka.docxPLASTYKA

wymagania_plastyka.docxRELIGIA

wymagania_religia.pdfWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

wymagania_wos.docxWYCHOWANIE FIZYCZNE

wymagania_wf.pdfZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

wymagania_zartystyczne_muzyka.docx

wymagania_zartystyczne_plastyka.docxZAJĘCIA TECHNICZNE

wymagania_ztechniczne.docx