VIII Spotkanie Gimnazjalistów w Henrykowie


   Dnia 28 października 2016 roku nasza szkoła wzięła udział w wycieczce do Opactwa Cystersów w Henrykowie, jednego z najokazalszych i najpiękniejszych założeń barokowych na Dolnym Śląsku. W trakcie jednodniowego pobytu wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy piękne sale klasztoru, gdzie z zaciekawieniem słuchaliśmy opowieści na temat historii tego kompleksu. Jedną z najciekawszych informacji było to, że właśnie w tym miejscu spisane zostało pierwsze zdanie po polsku.

   Następnie udaliśmy się na salę, gdzie razem z uczniami innych szkół uczestniczyliśmy w katechezie ks. Jakuba Bartczaka, którą wzbogacił wykonaniem własnych utworów muzycznych. W dalszej kolejności udaliśmy się do kościoła położonego obok klasztoru, gdzie uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Agata Grygiel