Warsztaty Ekologiczne


   30 października 2012 roku uczniowie z klas: 3a, 3d, i 3e uczestniczyli w wrsztatach eklogicznych w Ośrodku Sportów Wodnych w Borzygniewie. Program warsztatów obejmował prezentację multimedialną na temat Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy, zajęcia terenowe i oznaczanie czystości powietrza za pomocą skali porostowej.

   Na zakończenie warsztatów uczniowie rozwiązywali test wiedzy ekologicznej i ze znajomości o Parku Krajobrazowym Doliny Bystrzycy. Najlepsze wyniki osiągnęli: Eliza Podeszwa i Tomasz Grygiel. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci publikacji przyrodniczych i gadżetów ekologicznych. Organizatorem warsztatów był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wocławiu.

Urszula Wojciechowska

powiększenie powiększenie powiększenie
powiększenie powiększenie powiększenie
powiększenie powiększenie powiększenie
powiększenie powiększenie powiększenie
powiększenie powiększenie powiększenie