XIX Dolnośląski Turniej Słowa Literatury
Patriotycznej i Religijnej oraz jego laureaci


   W grudniu 2015 roku odbyły się finały XiX Dolnośląskiego Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej pod patronatem Metropolity Wrocławskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Mottem tego Turnieju było hasło "Zagrożenia". W dwudniowych przesłuchaniach wzięło udział 83 uczestników.

   W kategorii recytacja wystąpili:
  • Weronika Roznerska - II miejsce
  • Martyna Zachwieja - III miejsce
  • Oliwier Kwaśniak i Barbara Balińska - wyróżnienia

   W kategorii - poezja śpiewana - wystąpiły:
  • Monika Mazur - I miejsce
  • Natalia Tymińska - II miejsce
  • Wiktoria Rak i Anna Białobrzeska - wyróżnienia

   W kategorii teatr poezji wystąpiła Grupa Teatralna „Jednomyślni” z klasy 2e pod kierunkiem p. Izabeli Sieradzkiej, która nagrodzona została wyróżnieniem.

Joanna Zywer