Laureaci XVIII Dolnośląskiego Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej


   W dniach 10, 11 i 12 grudnia 2014 roku we Wrocławiu odbyły się finały XVIII Dolnośląskiego Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej "Jednością silni". Patronat honorowy nad tą imprezą objęli: Metropolita Wrocławski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Kurator Oświaty. Zmagania tego turnieju toczyły się w różnych kategoriach - recytatorskiej, krasomówczej, poezji śpiewanej i teatru.

   W kategorii recytacja zaprezentowała się Agata Grygiel z klasy Ie, która wykonała wiersz Czesława Miłosza "Ogrodnik" i zdobyła III miejsce.

   W kategorii poezja śpiewana wystąpiły:
- Sylwia Prałat z klasy IId - zaśpiewała "Bajkę" Jacka Kaczmarskiego, za którą otrzymała I miejsce;
- Natalia Tymińska z klasy Ic - zaśpiewała piosenkę "Jaworze rodzinny" i również otrzymała I miejsce;
- Wiktoria Rak z klasy IId - zaprezentowała utwór Jonasza Kofty "Jak pięknie by mogło być" i zdobyła II miejsce;
- Monika Mazur z klasy IId - piosenką "Zdumienie" również wyśpiewała sobie II miejsce.

   W kategorii teatru poezji wystąpiły dwie grupy:
- grupa teatralna "SEMPER IDEM" (w składzie - Filip Sompolski, Marcel Olankiewicz, Artur Muszyński, Krzysztof Waksmundzki, Jakub Rojewski) zaprezentowała "Lekcję łaciny" według Zbigniewa Herberta; grupę przygotowała p. Izabela Sieradzka – młodzi aktorzy zdobyli II miejsce;
- grupa teatralna "TOTIS VIRIBUS" ( w składzie - Julia Bechcicka, Aleksandra Cieciora, Jakub Bryłkowski, Aleksander Ogrodnik) zaprezentowała montaż poetycki "A w sercu Ojczyzna" do tekstów K.I. Gałczyńskiego, J. Kofty, S. Balińskiego, C.K. Norwida, W. Bełzy i J. Słowackiego; grupę przygotowała p. Małgorzata Filanowska – grupa teatralna zdobyła I miejsce.

   Uroczysta gala i pokaz prezentacji laureatów odbył się 20 lutego 2015 r. w sali teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury we Wrocławiu.

Joanna Zywer

powiększenie powiększenie powiększenie