Laureaci XVI Dolno¶l±skiego Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej

   W dniach 10 - 13 kwietnia 2013 roku w sali teatralnej Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży – MDK im.M. Kopernika we Wrocławiu odbyły się finały XVI Dolno¶l±skiego Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej pod patronatem Metropolity Wrocławskiego, Marszałka Województwa Dolno¶l±skiego i Dolno¶l±skiego Kuratora O¶wiaty. Tegoroczna edycja po¶więcona była uczczeniu Roku Piotra Skargi oraz 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Podczas dnia gimnazjalnego przedstawiona została rapsodyczna wersja „Kazań sejmowych” Piotra Skargi, jako sposób na realizację funkcji edukacyjnej teatru szkolnego, z udziałem dorosłych aktorów i dzieci.

   Zmagania turnieju toczyły się w różnych kategoriach.

W kategorii – recytacja utworów na tematy powstańcze – zaprezentowali się:
- Joanna Szmyd – recytuj±c i ¶piewaj±c na przemian "Wigilię na Syberii" Jacka Kaczmarskiego. Joasia zdobyła I miejsce.
- Tomasz Grygiel – recytuj±c "Pro¶bę" Adama Asnyka. Za t± interpretację zdobył II miejsce.

W kategorii – poezja ¶piewana – wyst±pili:
- Edyta Białucha – wy¶piewała sobie I miejsce "Bajk±" Jacka Karczmarskiego.
- Tomasz Grygiel – za¶piewał piosenkę Jacka Kaczmarskiego "Rozbite oddziały", za co otrzymał II miejsce.
- Barbara Białkowska – zaprezentowała piosenkę "Miejcie nadzieję" do słów Adama Asnyka, z muzyk± Zbigniewa Preisnera i zdobyła III miejsce.

W kategorii – teatr poezji – wyst±pił Kwartet Teatralny w składzie: Karolina Mucha, Paulina WoĽnicka, Szymon Borowski i Grzegorz Czerniawski. Grupa ta w pięknych kostiumach przedstawiła montaż tekstów poetyckich i wspaniał± grę aktorsk±. Została nagrodzona za powrót do Ľródeł w kategorii form realistycznych. Grupę teatraln± przygotowała p. Izabela Sieradzka.
   Koncert Laureatów przewidziano na miesi±ce jesienne.

Joanna Zywer

powiększenie powiększenie powiększenie
powiększenie powiększenie powiększenie
powiększenie powiększenie powiększenie