Witamy na stronie projektu edukacyjnego

TURYSTYKA I BEZPIECZEŃSTWO   Założenia programu edukacyjnego "Turystyka i Bezpieczeństwo" przyjęła do realizacji w dniu 29 listopada 2010 roku Dolnośląska Rada do spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Głównym celem programu jest umożliwienie wymiany uczniów między dolnośląskimi szkołami i placówkami oświatowymi, w połączeniu z edukacją dla bezpieczeństwa. Stwarza on możliwości taniej rekreacji połączonej z edukacją regionalną, obywatelską, ekologiczną. Szkołom gimnazjalnym pozwala na atrakcyjną realizację edukacyjnych projektów uczniowskich. Może też w sposób praktyczny pomóc w realizacji treści podstaw programowych Edukacji dla bezpieczeństwa.Zapraszamy szkoły do udziału w projekcie!

baza szkół