o szkole


   Gimnazjum Gminne w Sobótce powstało w 1999 r. w związku z reformą systemu oświaty. Przez pierwsze dwa lata istnienia szkoły uczniowie uczyli się w oddziałach przy szkołach podstawowych w Świątnikach, Rogowie Sobóckim, Sobótce i Sobótce Zachodniej. Był to bardzo trudny okres w funkcjonowaniu gimnazjum, które nie posiadało własnego budynku ani zaplecza dydaktycznego. W tym czasie odbywały się jedynie obowiązkowe zajęcia szkolne, nie działały koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne.

OTWARCIE SZKOŁY   Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy w 2001 roku oddano do użytku nowoczesny budynek gimnazjum. Uroczystego otwarcia szkoły dokonano przy udziale prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, który podarował szkole wyposażenie pracowni informatycznej. W budynku gimnazjum znajduje się 19 sal dydaktycznych (2 pracownie komputerowe, pracownia chemiczna, fizyczna, językowa), gabinet lekarski, sklepik z kawiarnią, szatnia, w której każdy uczeń ma swoją własną, zamykaną szafkę. Dyrektorem szkoły przez pierwsze cztery lata był mgr Antoni Pawlik, od 2003 r. funkcję tę pełni mgr Mirosław Jarosz. W tym samym roku szkoła otrzymała certyfikat "Szkoły z klasą".

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA    18 grudnia 2004 r. została otwarta hala widowiskowo-sportowa, połączona łącznikiem z budynkiem gimnazjum. W nowym obiekcie znalazło się pełnowymiarowe boisko, pracownia plastyczna, gabinet biologiczny, biblioteka z dostępem do Internetu, sauna, prysznice, duża szatnia. W hali sportowej odbywają się liczne zawody sportowe, turnieje, imprezy szkolne i środowiskowe. Hala przez kilkanaście godzin dziennie tętni życiem.

SALA KINOWA   W 2005 r. dyrektor podjął decyzję o przebudowaniu amfiteatralnej sali do sztuki w budynku gimnazjum na salę kinową i teatralną. Pomieszczenie jest niewielkie, na zaledwie 40 miejsc, ale robi wrażenie prawdziwego kina.

   18 czerwca 2005 r. w szkole odbyła się ważna uroczystość- nadano gimnazjum imię Piotra Włostowica, średniowiecznego palatyna, zasłużonego dla Sobótki i Wrocławia. W 2006 r. przebudowano szatnię, która między innymi pełni funkcję auli i sali teatralnej. Jesienią tego roku został oddany do użytku stadion sportowy, gdzie oprócz zajęć sportowych będą odbywały się festyny i widowiska plenerowe.

   Na zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych młodzieży ukierunkowana jest działalność dyrekcji, grona pedagogicznego, a także władz samorządowych. Działalność kulturalna w szkole przybiera rozmaite formy i obejmuje w różnym stopniu wszystkich uczniów.

Dorota Rusin

NADANIE IMIENIA OTWARCIE BOISKA