ŚWIETLICA SZKOLNA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

nauczyciele-opiekunowie: Edyta Dudys, Elżbieta Kucharska

dzień tygodnia czas pracy/nauczyciel
PONIEDZIAŁEK 7:30 - 10:35 / E. Dudys
10:45 - 14:20 / E. Kucharska
WTOREK 7:30 - 10:35 / E. Dudys
10:45 - 11:30 / E. Kucharska
ŚRODA 7:30 - 10:35 / E. Dudys
10:45 - 11:30 / E. Kucharska
13:30 - 14:20 / E. Kucharska
CZWARTEK 7:30 - 9:45 / E. Dudys
9:50 - 14:20 / E. Kucharska
PIĄTEK 7:30 - 9:00 / E. Dudys
8:55 - 11:30 / E. Kucharska


   Zajęcia odbywają się w podanych wyżej godzinach, zgodnie z rocznym planem pracy oraz miesięcznymi rozkładami materiałów podzielonymi na hasła tygodnia.
   Świetlica dysponuje salą, która służy do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Sala wyposażona jest w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, gry planszowe i materiały do zajęć plastycznych (praktycznych), czasopisma młodzieżowe, pomoce dydaktyczne (książki) - do zajęć szkolnych i innych przedmiotów.

powiększenie powiększenie

   Klimat jaki znajduje się w świetlicy szkolnej jest bardzo pozytywny, każdy może porozmawiać ze swoimi kolegami, koleżankami.
   Program pracy świetlicy szkolnej podzielony jest na kręgi tematyczne, które wynikają z zainteresowań i ciekawości poznawania świata. Uwzględnia on różne dziedziny aktywności ucznia:
-intelektualną
-emocjonalną
-somatyczną.

powiększenie powiększenie

   Każdy uczestnik świetlicy, może rozwijać swoje inwencje twórcze, wzbogacać wiadomości o zwyczajach, w tym innych narodów (hallowen). Zaobserwowany jest udział świetlicy w życiu środowiska szkolnego i społecznego, integrujące przejawy najrozmaitszych poczynań społecznych na rzecz dziecka.

oprac. Ewelina Chmielowska

gifa wykonał Piotr Kasiuk


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ


1. Świetlica szkolna jest czynna codziennie w godz. 7.15 - 12.25/14.10.

2. Świetlica służy wszystkim uczniom Gimnazjum Gminnego w Sobótce, w szczególności uczniom dojeżdżającym.

3. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy przed zajęciami i po skończonych zajęciach czekając na autobus.

4. Uczniowie mogą skorzystać z pomocy wychowawcy podczas odrabiania lekcji.

5. Uczniowie starsi powinni pomagać słabszym i młodszym kolegom w nauce oraz stwarzać atmosferę życzliwości.

6. W świetlicy obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.

7. Uczniowie mają prawo korzystać z zajęć organizowanych w świetlicy.

8. Świetlicy nie należy opuszczać bez zezwolenia wychowawcy.

9. Uczniowie mają prawo korzystać w świetlicy z gier stolikowych i czasopism.

10. Gry, czasopisma wypożycza wychowawca i odbiera je w kompletnym stanie.

11. Uczniowie mają obowiązek dbać o ład i porządek przed świetlicą i w świetlicy.

12. Za zniszczony sprzęt w świetlicy będzie pobierana ich równoważność pieniężna.

13. Każdego ucznia podczas pobytu w świetlicy obowiązują przepisy regulaminu porządkowego szkoły.

14. Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji. Nieobecność na zajęciach w świetlicy ma wpływ na frekwencję ucznia.

15. Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie jak ucieczka z lekcji.

16. Zachowanie na świetlicy ma wpływ na ocenę zachowania w I semestrze i na koniec roku.

17. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez wychowawcę świetlicy.