stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego


   25 września 2007 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu starosta powiatu wrocławskiego w obecności kuratora oświaty, przedstawicieli urzędu woj. i rady powiatu oraz wojewody i burmistrzów gmin z powiatu wrocławskiego wręczył uczniom szkół średnich stypendia rady powiatu wrocławskiego.

   Wśród czterech przyznanych stypendiów naukowych jedno otrzymał nasz uczeń Paweł Roznerski. Opiekunem naukowym Pawła była p. Krystyna Lorenc, zaproszona również na to spotkanie.

gg.

powiększenie