INFORMACJE DLA RODZICÓW

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK I KONSULTACJI DLA RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

INFORMACJE O UBEZPIECZENIU UCZNIÓW


Informacja dla rodziców - plik pdf


Ogólne warunki ubezpieczenia - plik pdf


Informacje o sumie ubezpieczenia i wysokości świadczeń - plik pdf


Sposoby zgłoszenia szkody - plik pdf


Druk zgłoszenia roszczenia - plik pdf
PODANIE O ZWOLNIENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


podanie_zwolnienie_wf.doc - Microsoft Office

podanie_zwolnienie_wf.odt - Open Office

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012


raport_2012.doc - Microsoft Office

raport_2012.odt - Open Office

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2010/2011


raport_2011.doc - Microsoft Office

raport_2011.odt - Open Office