RADA RODZICÓW

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

  Rada Rodziców ustaliła składkę na Komitet Rodzicielski w kwocie 20 zł/os. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z tradycją szkoły i regulaminem Rady Rodziców, klasa, która wpłaci 100% składki ma prawo ubiegać się o 40% zwrot. Natomiast klasa, która nie wpłaci co najmniej 50% ustalonej kwoty, zostaje pozbawiona nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów na koniec roku szkolnego. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą pisemnie wystąpić o zwolnienie z w/w opłat.

Wpłaty mogą być dokonywane na konto:

Rada Rodziców Gimnazjum Gminnego w Sobótce

ul. Świdnicka 20a   55-050 Sobótka

nr konta: 54 9574 1015 2003 0200 0930 0001
SKŁAD RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓWrok szkolny 2014/2015

PROTOKOŁY:
Protokół nr 1.
Protokół nr 2.


rok szkolny 2013/2014

PROTOKOŁY:
Protokół nr 1.
Protokół nr 2.


rok szkolny 2012/2013

PROTOKOŁY:
Protokół nr 1.
Protokół nr 2.
Protokół nr 3.
Protokół nr 4.
Protokół nr 5.
Protokół nr 6.


rok szkolny 2011/2012

PROTOKOŁY:
Protokół nr 1.
Protokół nr 2.
Protokół nr 3.
Protokół nr 4.
Protokół nr 5.
Protokół nr 6.
Protokół nr 7.
Protokół nr 8.


rok szkolny 2010/2011

PROTOKOŁY:
Protokół nr 1.
Protokół nr 2.
Protokół nr 3.
Protokół nr 4.
Protokół nr 5.
Protokół nr 7.
Protokół nr 8.


rok szkolny 2009/2010

PROTOKOŁY:
Protokół nr 1.
Protokół nr 2.
Protokół nr 3.
Protokół nr 4.
Protokół nr 5.
Protokół nr 6.
Protokół nr 7.rok szkolny 2008/2009

PROTOKOŁY:
Protokół nr 1.
Protokół nr 2.
Protokół nr 3.
Protokół nr 4.
Protokół nr 5.
Protokół nr 6.
Protokół nr 7.rok szkolny 2007/2008

UCHWAŁY:
Uchwała nr 1/2007.

PROTOKOŁY:
Protokół nr 1.
Protokół nr 2.
Protokół nr 3.
Protokół nr 4.
Protokół nr 5.
Protokół nr 6.
Protokół nr 7.
Protokół nr 8.
Protokół nr 9.
Protokół nr 10.
Protokół nr 11.