Galowy Koncert IX Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki
i Pieśni Patriotycznej


   29 kwietnia 2015 roku w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbył się koncert galowy IX Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Organizatorem imprezy, realizowanej pod honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego, była p. Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty. Jedną z uczestniczek tego artystycznego widowiska była laureatka I miejsca IX Przeglądu - Wiktoria Rak, która wykonała pieśń powstańczą z XIX w. pt. "Czarna sukienka". Wiktoria ponadto uhonorowana została nagrodą specjalną ufundowaną przez posłankę na Sejm RP - p. Ewę Wolak.

   Koncert zaszczycił swoją obecnością Pan Tomasz Smolarz - Wojewoda Dolnośląski oraz reprezentujący Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pan Dominik Kłosowski - zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego. Wśród wielu znakomitych gości koncertu finałowego byli między innymi burmistrzowie i wójtowie, dyrektorzy i przedstawiciele dolnośląskich instytucji współpracujących lub działających na rzecz oświaty, związków zawodowych, dowódcy jednostek wojskowych, prezesi i przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz Sybiraków.

Joanna Zywer

powiększenie powiększenie