IX Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej


   W sobotę 7 marca 2015 roku po raz dziewiąty odbyły się eliminacje regionalne Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Organizatorem tej wielkiej imprezy jest Dolnośląski Kurator Oświaty. Patronat honorowy nad przeglądem objęli: Wojewoda Dolnośląski i Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

   Celem Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej jest wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu oraz popularyzowanie i wspieranie muzycznych talentów dolnośląskich uczniów.

   Tematem tegorocznej edycji były popularne pieśni oraz śpiewy rycerskie i staropolskie, pieśni hymniczne i powstań narodowych oraz polskie pieśni żołnierskie I i II wojny światowej. Każdy z uczestników zobowiązany był przygotować dwa utwory.

   Przed komisją konkursową zaprezentowało się prawie 40 wykonawców. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy IId - Monika Mazur i Wiktoria Rak. Monika wykonała legionową piosenkę pt. "Hej, panienki posłuchajcie", a Wiktoria - pieśń powstańczą pt. "Czarna sukienka". Wiktoria Rak została uhonorowana I nagrodą i nominowana do uroczystego koncertu galowego, który odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w Wojskowym Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu. Gratulujemy!

Joanna Zywer

powiększenie powiększenie