A little animal picture dictionaryProjekt wykona³y uczennice klasy 2c: Katarzyna Szewczyk, Dagmara Konieczna i Katarzyna Ziêba pod kierunkiem nauczyciela jêzyka angielskiego p. Moniki Kowal


Prezentacja pt. A little animal picture dictionary (PowerPoint - 9,03MB)