patron szkoły


   Patronem naszej szkoły jest Piotr Włostowic.

   Postać tego najwybitniejszego możnowładcy Polski w pierwszej połowie XII w. jest ogólnie znana. Pisali o nim w kronikach Jan Długosz i Mistrz Kadłubek, poświęcił mu poemat Teofil Lenartowicz, a Józef Ignacy Kraszewski uwiecznił w powieści pt. "Historia prawdziwa o Petrku Właście".
   Piotr Włostowic z Rodu Łabędziów piastował godność palatyna - wojewody Bolesława Krzywoustego i kierował się w swoich rządach zasadą, którą sformułował następująco: "Ściśle przestrzegać praw i całe królestwo utrzymać w zacnym pokoju". Ta uniwersalna prawda jest zgodna z wizją i misją naszej szkoły. Stanowi fundament, na którym opieramy pracę z młodzieżą.

wizerunek P. Włostowica autorstwa R. Syty
   Drugą ważną przyczyną, dla której wybraliśmy Piotra Włostowica zwanego Duninem, jest jego rdzenny śląski rodowód i związki z Ziemią Ślężańską. To komes Piotr był właścicielem Ślęży i okolicznych wsi, gdzie dziś mieszkają nasi uczniowie. On także sprowadził w 1128 roku kanoników regularnych - Augustianów, którzy przez blisko 700 lat władali Sobótką, naszym miastem.
   Był to również człowiek szerzący wartości chrześcijańskie, fundator 70 świątyń - w tym obecnego kościoła parafialnego w Sobótce, mecenas klasztorów na Piasku i Ołbinie we Wrocławiu.
   Piotr Włostowic może być dziś wzorem uczciwego możnowładcy, polityka i dyplomaty, osobą związaną z lokalną tradycją i te dwa fakty są i będą źródłem inspiracji do pracy z młodzieżą gimnazjalną oraz współpracy ze społeczeństwem gminy Sobótka.