konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

   Edukacja ekologiczna prowadzona w gimnazjum daje uczniom okazję doskonalenia umiejętności pisania i wypowiadania się, zdolności uczenia się, rozwązywania problemów, porozumiewania się i współpracy, nawiązywania kontaktów z ludźmi, korzystania ze źródeł informacji.

   W ramach edukacji ekologicznej nasi uczniowie również uczestniczą w konkursach. Jednym z nich był konkurs organizowany przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Była to już V edycja konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Ponad trzydziestu uczniów naszego gimnazjum przystąpiło do etapu szkolnego. Spośród nich najlepsza czwórka przystąpiła do kolejnych etapów tego konkursu. Byli to: Beata Moraczyńska, Natalia Chmielowska, Patrycja Juszczak i Michał Szczęśniak. W trzecim etapie - 12 stycznia 2006 roku (uczestniczyły w nim gimnazja z gmin położonych na obszarze Ślężańskiego Parku Krajobrazowego) spotkali się z uczniami z Łagiewnik, Mietkowa i Jordanowa Śląskiego. Nasi uczniowie uzyskując najlepszy wynik, przeszli do czwartego, wojewódzkiego etapu.

   10 marca 2006 roku pojechali zmierzyć się z innymi uczniami, reprezentantami dwunastu innych parków krajobrazowych Dolnego Śląska. Miejscem etapu wojewódzkiego była Akademia Rolnicza przy ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu. Wszystkich uczestników powitał dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych pan Piotr Śnigucki. Po uroczystym powitaniu uczniowie przystąpili do pierwszej części konkursu, która polegała na rozwiązaniu testu, składającego się z dwóch części, jednej dotyczącej ekologii i drugiej związanej z parkami krajobrazowymi. Następnie uczestnicy przystąpili do konkurencji, która polegała na rozpoznawaniu gatunków roślin i zwierząt. Wszyscy uczniowie prezentowali wyrównany poziom wykazując się bardzo dobrą znajomością wielu zagadnień i problemów. Nasi uczniowie zajęli siódme miejsce, ale przeżycia i emocje, jakie im towarzyszyły są bezcenne.

Urszula Wojciechowska, Ryszard Sitkiewicz