OLIMPIADA MATEMATYCZNA   W tym roku uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy przystąpili do Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Finalistom i laureatom OMG przysługują uprawnienienia przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej oraz przy egzaminie kończącym szkołę. Konkurs jest trójstopniowy. Zawody pierwszego stopnia składają się z części korespondencyjnej oraz testowej. Zawody drugiego i trzeciego stopnia składają się z zadań otwartych.

   W naszej szkole do konkursu przystąpiło 14 uczniów, którzy najpierw rozwiązywali w domu zadania otwarte, a następnie 3 października 2013 r. pisali w szkole test. Do drugiego etapu zakwalifikowała się Milena Sitkiewicz uczennica z kl. 3c. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Agnieszka Kozak