Liga Matematyczna 2013


   13 grudnia 2012 roku po raz kolejny uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w konkursie Liga Matematyczna. Konkurs ten jest objęty patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty p. Beaty Pawłowicz, co oznacza, że laureaci dostają się do wybranego liceum niezależnie od kryteriów i są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W pierwszym etapie konkursu udział wzięło 30 uczniów, a najlepsze wyniki uzyskali:
- Tomasz Grygiel (3d),
- Krzysztof Piwowarski (3d),
- Tymon Solecki (3c),
- Jagoda Szewczyk (1a).

   W drugim etapie konkursu uczniowie ci uzyskali następujące wyniki:
- Tymon Solecki - 268pkt.
- Tomasz Grygiel - 246 pkt.
- Krzysztof Piwowarski - 202 pkt.
- Jagoda Szewczyk - 168 pkt.

Agnieszka Kozak

powiększenie powiększenie powiększenie

oprac. Kacper Łuszczki