Liga Matematyczna

   W dniu 9 grudnia 2010 roku uczniowie Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce po raz kolejny przystąpili do konkursu Liga Matematyczna. W tym roku do konkursu przystąpiło aż 42 uczniów i uczennic z klas I - III.
    Przez 45 minut uczniowie rozwiązali test składający się z 10 zadań z 4 podpunktami, na każdy podpunkt należało odpowiedzieć tak lub nie. Na starcie uczniowie otrzymywali 80 punktów, za każdą prawidłową odpowiedź otrzymywali +2 punkty, zaś za błędną -2 punkty. Najwyższą liczbę punktów zdobyli:

1. Filip Lubiński (1c) 142 pkt.
2. Bartosz Szmyd (3g) 140 pkt.
3. Jakub Kwiatek (2a) 122 pkt.
4. Anna Wąsiewicz (3d) 120 pkt.

   Uczniowie ci zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu, który odbył się 27 stycznia 2011 roku.
   Wyniki drugiego etapu były następujące:

1. Bartosz Szmyd (3g) 278 pkt.
2. Filip Lubiński (1c) 274 pkt.
3. Alicja Gronowska (3b, zawodniczka rezerwowa) 236 pkt.
4. Anna Wąsiewicz (3d) 214 pkt.

Organizator Agnieszka Kozak

powiększenie powiększenie powiększenie
powiększenie powiększenie powiększenie

oprac. Alicja Czyżyk