kontaktAdres Szko³y:
55-050 Sobótka
ul. ¦widnicka 20a
tel.713-162-346
fax 713-162-346

Dyrektor:
Joanna Berezecka-Zywer
dyrektor@ggsob.pl

Kierownik gospodarczy
Krystyna Jemio³
kierownik@ggsob.pl

Sekretarz szko³y
Anna Kucharczyk
sekretarz@ggsob.pl

Pedagog
Ma³gorzata Makuch-Mielcarska, Ma³gorzata Nowak
pedagog@ggsob.pl

Bibliotekarz
Izabela Sieradzka
biblioteka@ggsob.pl

Hala sportowa
Ewa £akomiec
elakomiec@ggsob.pl

Administrator strony:
Ryszard Sitkiewicz
rsitkiewicz@gazeta.pl