VIII Szkolny Konkurs Matematyczny

   W bieżącym roku szkolnym już po raz ósmy odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny. Konkurs składał sie z dwóch etapów. Pierwszy etap to test wyboru (20 zadań). Odbył się on w środę, 5 marca 2008 roku. Do tej części przystąpiło dwudziestu kilku uczniów. Spośród nich do etapu drugiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli 80% możliwych do zdobycia punktów. Takich uczniów było siedmiu:

1. Joanna Drabik
2. Lidia Pauch
3. Małgorzata Roznerska
4. Michał Szczęśniak
5. Marcin Biegański
6. Łukasz Stroka
7. Mateusz Pinkowski

   Drugi etap odbył się 6 marca w czwartek. Każdy z uczestniczących w nim uczniów losował zestaw trzech zadań, do których przygotowywał się przez piętnaście minut. Potem prezentował ich rozwiazania przy tablicy. Poprawność rozwiązania i sposób prezentacji oceniali członkowie Komisji Konkursowej w składzie:

- Krystyna Lorenc - przewodnicząca komisji
- Ewa Łakomiec - członek komisji
- Jolanta Różniak - członek komisji

   W wyniku przeprowadzonego konkursu czołowe miejsca zdobyli:

I miejsce - Michał Szczęśniak
II miejsce - Marcin Biegański
III miejsce - Łukasz Stroka i Mateusz Pinkowski


Uczniowie ci będą reprezentować szkołę w V Otwartym Konkursie Matematycznym Gmin Ślężańskich. Wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu dyplomy uznania wręczyli podczas apelu dyrektor szkoły Mirosław Jarosz i przewodnicząca Komisji Konkursowej Krystyna Lorenc. GRATULUJEMY!

Jolanta Różniak

oprac. M. Młynarczyk, A. Rychlik