Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego
dla Gimnazjalistów "Union Jack Contest"


   23 stycznia 2014 roku odbył się III etap Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów "Union Jack Contest". Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem Biura Poselskiego Pani Lidii Geringer de Oedenberg, Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, firmy "Polanglo" - wyłącznego importera Oxford University Press oraz Wydawnictwa Pearson - Longman.

   Do finału konkursu zakwalifikowała się Paulina Woźnicka - uczennica kl. 3c naszego gimnazjum. Finaliści musieli wykazać się wiedzą z zakresu realioznawstwa krajów anglojęzycznych wykraczającą poza podstawę programową oraz umiejętnościami wypowiedzi ustnej na poziomie B2. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a udział Pauliny Woźnickiej w zaszczytnym gronie 12 finalistów (najlepszych z całego województwa dolnośląskiego) jest Jej niewątpliwym sukcesem.

Bogusław Zawalich