Konkurs językowy ENGLISH CHAMPIONS LEAGUE


   12 stycznia 2009 roku uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów "ENGLISH CHAMPIONS LEAGUE". Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu oraz Księgarni Polanglo Sp. z o.o.

powiększenie   W konkursie brali udział gimnazjaliści z terenu Wrocławia i województwa dolnośląskiego. W I etapie uczniowie rozwiązywali test, który sprawdzał znajomość czytania ze zrozumieniem, znajomość gramatyki i słownictwa oraz wiedzę o krajach anglojęzycznych. Od uczestników oczekiwano znajomości j. angielskiego na poziomie B1.

   Do powiatowego etapu konkursu zakwalifikowały się 3 osoby: Karolina Gronowska, Joanna Drabik i Dominika Petryków. Etap powiatowy odbył się we Wrocławiu w dniu 12 lutego 2009 roku. Na tym etapie sprawdzano umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość gramatyki i słownictwa oraz wiedzę o krajach anglojęzycznych wykraczające poza podstawę programową. Uczestnicy musieli się wykazać znajomością j. angielskiego na poziomie B1+.

powiększenie    Do finału konkursu zakwalifikowała się Karolina Gronowska. Finał odbył się 3 marca 2009 roku i był konkursem ustnym. Finaliści musieli wykazać się wiedzą z zakresu realioznawstwa krajów anglojęzycznych wykraczającą poza podstawę programową oraz umiejętnościami wypowiedzi ustnej na poziomie B2. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a Karolina Gronowska znalazła się w gronie 10 laureatów zajmując zaszczytne 4 miejsce.

Bogusław Zawalich