Konkurs "Moje Finanse - Z KLASY DO KASY"

   Od 9 stycznia 2007 roku kilkunastu uczniów naszej szkoły uczestniczyło w konkursie "Moje Finanse - Z Klasy Do Kasy", tworząc komitety inwestycyjne mające od 3 do 5 członków. Naszym opiekunem była p. Ewa Łakomiec.

   W pierwszym etapie konkursu wspólnie z moimi kolegami Dorianem Wójtowiczem i Marcinem Biegańskim inwestowaliśmy wirtualne pieniądze za pomocą internetu. Mogliśmy inwestować w akcje, fundusze inwestycyjne, waluty, złoto i zakładać lokaty. Po 8 tygodniach najlepsze 20 komitetów z naszego województwa miało spotkać się w finale wojewódzkim we Wrocławiu. I udało się! Nasz zespół inwestycyjny - "złomiarze" zajął 13 miejsce. W I etapie konkursu uzyskaliśmy stopę zwrotu w wysokości 6,57%.

POWIĘKSZENIE   20 marca 2007 roku, w finale wojewódzkim, który odbywał się w Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu wszystkie komitety pisały test zawierający pytania z dziedziny ekonomii. Każda poprawna odpowiedź w teście była przeliczana na pieniądze, które doliczano do sumy wypracowanej w I etapie. Najlepszy okazał się komitet "odnendzydopiniendzy" z III LO we Wrocławiu, który w I etapie osiągnął 18,56% zysku, a w II etapie odpowiedział poprawnie na 24 pytania. Pojadą oni do Warszawy na finał ogólnopolski. Życzymy im powodzenia, a ze swojej obiecujemy zaciętą walkę w przyszłym roku.

Szymon Sitkiewicz - kl. 1c

powiększenie
powiększenie