kadra pedagogiczna


DYREKTOR SZKOŁY :
- Joanna Berezecka-Zywer

WICEDYREKTOR SZKOŁY:
- Ryszard Sitkiewicz

PEDAGOG:
- Maria Grądz
- Małgorzata Makuch-Mielcarska

JĘZYK POLSKI:
- Małgorzata Filanowska
- Małgorzata Jędrzejak
- Izabela Sieradzka
- Małgorzata Stachowiak

HISTORIA:
- Tomasz Wypler
- Bogusław Zawalich

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:
- Anna Kochan

MUZYKA:
- Joanna Berezecka-Zywer

PLASTYKA:
- Agata Wiszniowska

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:
- Joanna Berezecka-Zywer
- Agata Wiszniowska

JĘZYK ANGIELSKI:
- Katarzyna Barcikowska
- Monika Luberska
- Bogusław Zawalich

JĘZYK NIEMIECKI:
- Elżbieta Kucharska
- Krystyna Wawrzyńczak

MATEMATYKA:
- Agnieszka Kozak
- Jolanta Krogulec
- Ewa Łakomiec
- Dorota Piszczałka

CHEMIA:
- Grażyna Golińska
- Tomasz Ostrowski

FIZYKA:
- Elżbieta Kulik

BIOLOGIA:
- Tomasz Ostrowski

GEOGRAFIA:
- Ryszard Sitkiewicz

INFORMATYKA:
- Agnieszka Kozak
- Dorota Piszczałka
- Ryszard Sitkiewicz
- Wojciech Zborowski

ZAJĘCIA TECHNICZNE:
- Anna Kochan
- Piotr Kołodziej

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:
- Mirosław Jarosz

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
- Aleksandra Myk
- Piotr Kołodziej
- Maciej Niemiec
- Michał Rutkowski
- Bartłomiej Zamęcki

RELIGIA:
- Małgorzata Kotwica
- Anna Kochan
- ks. Rafał Stachowiak

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE:
- Anna Kochan
- Małgorzata Kotwica

BIBLIOTEKA:
- Izabela Sieradzka

ŚWIETLICA:
- Edyta Dudys
- Elżbieta Kucharska

TKACTWO:
- Marta Leszczyńska