ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-METODYCZNE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ GIMNAZJUM GMINNEGO W SOBÓTCE


    Funkcjonowanie Hali Widowiskowo-Sportowej Gimnazjum w Sobótce to przede wszystkim spełnianie zadań dydaktycznych i wychowawczych w zakresie realizacji programu nauczania z wychowania fizycznego oraz innych wynikających z planu pracy Gimnazjum Gminnego.
   To także najem, według ustalonych przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta i Gminy cennika pomieszczeń obiektu organizacjom sportu szkolnego, klubom i stowarzyszeniom sportowym itd. oraz ścisłe współdziałanie z klubami i stowarzyszeniami sportowymi w zakresie organizacji imprez rekreacyjno-sportowych i widowiskowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Sobótka. Za sprawą pozytywnej kwalifikacji obiektu przez Sanepid, Powiatową Straż Pożarną oraz Kuratorium Oświaty - w Hali Widowiskowo-Sportowej organizowane są obozy sportowe i konsultacje trenerskie.

    W skład hali wchodzą:

1. Boisko główne o wymiarach 23,4x48m (1123,20 m2), przedzielone dwiema kotarami grodzącymi. Podział boiska głównego umożliwia realizację lekcji wf dla 3 klas jednocześnie. Na boisku głównym wyznaczone są linie do 13 boisk: 4 do piłki siatkowej, 3 do piłki koszykowej, 4 do badmintona, 1 do tenisa ziemnego, 1 do piłki ręcznej i futsalu.
2. Trybuna na 300 miejsc siedzących.
3. Szatnie w ilości 6 z toaletami i natryskami.
4. Sala korekcyjna.
5. Sala judo.
6. Trzy magazyny na sprzęt sportowy.
7. Gabinet odnowy (sauna + gabinet fizjoterapii).
8. Kuchnia i stołówka.
9. Gabinet przedmiotów artystycznych.
10. Biblioteka.
11. Gabinet przedmiotów przyrodniczych.
12. Toalety - w ilości 11.
13. Maszynownia.
14. Szatnia ogólna na 440 numerków i hol.
15. Gabinet pedagoga.
16. Gabinet wicedyrektora.
17. Pokój kierownika gospodarczego.
18. Pokój nauczycieli wf.
19. Korytarze, łączniki, hole.
20. Magazyn sportowy za boiskiem głównym.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ WYNOSI 3053,66 m2.

    Hala funkcjonuje w godzinach 7.00 - 23.00.

   W godzinach 8.00 - 14.30 odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze gimnazjum oraz szkół podstawowych i zespołu szkół ponadgimnazjalnych w ramach wcześniej uzgodnionego harmonogramu wykorzystania pomieszczeń hali.

   W godzinach 14.30 - 16.00 odbywa się sprzątanie hali po zajęciach dydaktycznych, przygotowując jednocześnie obiekt do zajęć w godzinach 16.00 - 22.00. Po godzinie 22.00 - ponowne sprzątanie i przygotowanie hali do zajęć w następnym dniu.

   W obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej funkcjonują ponadto:

Gabinet przedmiotów artystycznych po zajęciach dydaktycznych jest otwarty dla dzieci i młodzieży w ramach kół zainteresowań (koło plastyczne, muzyczne, grafiki komputerowej) oraz świetlic środowiskowych.

Biblioteka pracuje 30 godzin w tygodniu. Spełnia funkcje statutowe. Ponadto jest miejscem realizacji programów profilaktycznych, wystaw, uroczystości szkolnych i środowiskowych.

Gabinet przedmiotów przyrodniczych - spełnia funkcje gabinetu dydaktycznego.

Gabinet odnowy (sauna + gabinet fizjoterapii).

Kuchnia i stołówka pracuje na potrzeby szkoły oraz środowiska i wydaje obiady pełne dla uczniów oraz dania na zamówienie w godzinach 12.00 - 17.00.