Polsko-niemiecko-litewskie spotkanie w Bocholt

   W niedzielę 25 kwietnia 2010 roku o godz. 4.00 cztery osoby z naszej szkoły wraz z p. Krystyn± Kapk± wyjechały do Bocholt w Niemczech, by wzi±ć udział w międzynarodowym projekcie, którego głównym tematem był pokój. Podróż przebiegła bez najmniejszych problemów. Na miejsce dotarli¶my o godz. 17.00. Zakwaterowali¶my się w uroczym hotelu Europa Haus.
   Pierwszego dnia projektu spotkali¶my się w tamtejszej szkole. Cztery osoby z Litwy, Polski i Niemiec robiły kulę ziemsk± oraz rzeĽbę swoich r±k.
   We wtorek nagrali¶my w specjalnie przygotowanym studiu piosenkę, przedstawiciele każdego kraju ¶piewali jedn± zwrotkę w swoim języku, za¶ refren wszyscy ¶piewali po angielsku. Na obiad udali¶my się do nowo wybudowanego ratusza, potem wraz z niemieck± i litewsk± młodzież± zwiedzali¶my miasto i brali¶my udział w konkurencji zwanej Stadt really. Tego samego dnia nagrali¶my audycję radiow± w pobliskim klubie młodzieżowym. Każda osoba wypowiadała się, co dla niej osobi¶cie znaczy pokój.

Aby zobaczyć inne zdjęcia - kliknij na poniższe zdjęcie lub wejdĽ do galerii.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

   Trzeciego dnia pobytu wyjechali¶my do Münster, by tam zwiedzić  salę pokoju w ratuszu, widzieli¶my także słynny zegar z ruchomymi figurkami, tamtejszy uniwersytet oraz cmentarz żołnierzy polskich walcz±cych podczas II wojny ¶wiatowej. Na kolację udali¶my się do rodzin niemieckiej młodzieży.
   W czwartek przyjechała telewizja i nagrywano nas, kiedy ¶piewali¶my piosenkę przygotowan± we wtorek. Kończyli¶my także pracę nad rzeĽb± kuli ziemskiej i swoich r±k. Po południu odbyło się oficjalne otwarcie wystawy po¶więconej pokojowi.
   Ostatniego dnia zwiedzili¶my muzeum włókiennictwa, pożegnali¶my się z Niemcami i Litwinami i wyjechali¶my z Bocholt. Podróż trwała bardzo długo i była męcz±ca, jednak cali i zdrowi dotarli¶my do domu. Wyjazd wszystkim się podobał, poznali¶my wiele interesuj±cych osób i zmienili¶my wcze¶niej kierowane stereotypami zdanie o Niemcach. Mamy także nadzieję, że za rok również niektórych z nich zobaczymy.  

Karolina Marchewka, Alicja Czyżyk

 

oprac. A. Czyżyk, B. Szmyd