administracja i obsługaKIEROWNIK GOSPODARCZY:
- Krystyna Jemioł

SEKRETARZ SZKOŁY:
- Anna Kucharczyk

OBSŁUGA:
- Irena Biczyńska
- Hanna Cudak
- Marta Kunecka
- Elżbieta Maksym
- Teresa Michalska
- Izabela Miela
- Natalia Pająk
- Aleksandra Stachowska
- Halina Trybuła
- Henryk Benedyk
- Tadeusz Dziurgot
- Krzysztof Jóźwiak
- Jerzy Kaczak
- Henryk Kaźmierczak